Autoalan ilmastostrategia

Pariisin ilmastosopimuksen mukainen EU:n Suomelle asettama päästöjen vähentämistavoite on hyvin kunnianhimoinen – liikennesektorin päästöjä on tavoitteena vähentää 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna. Autoala tukee kansallista hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitetta ja Pariisin ilmastosopimuksen yleistavoitteita ja on mukana omilla toimillaan tieliikenteen päästöjen vähentämisessä. Raskaan liikenteen puolella on tehty paljon päästöjen vähentämiseksi.

Suunniteltavien päästöjen vähentämistoimenpiteiden tulee olla tekniikkaneutraaleja, jotta ne eivät aiheuttaisi teknologiariippuvaisia markkinahäiriöitä tai jarruttaisi päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamisen teknologista kehitystä. Tulevaisuuden ajoneuvo- ja polttoaineteknologioiden kehittymistä on hyvin haastavaa arvioida, ja ohjaustoimissa tulisi jättää tilaa uusille teknologisille innovaatioille. Tähän voidaan päästä vain tekniikkaneutraalein toimin.

Liikennesektorilla vähentämistavoitteen saavuttaminen edellyttää laajaa ja monialaista keinovalikoimaa. Tavoitetta ei tulla saavuttamaan pelkillä liikennepalveluihin ja liikennejärjestelmään kohdentuvilla toimilla, vaan tarvitaan rakenteellisia autoilun verotukseen pureutuvia toimia, jotta vähäpäästöisen tekniikan yleistymistä voitaisiin nopeuttaa. Autokannan uusiutumisen nopeuttaminen edellyttää autoilun fiskaalisten verotustavoitteiden uudelleen tarkastelua luopumalla autokannan ikää kasvattavasta auton hankinnan verotuksesta ja ympäristöohjauksen painopisteen yhä selvempää vaiheittaista siirtämistä käytön aikaiseen verotukseen. Strategia nostaa esille hyviä toimenpiteitä, mutta siinä esitetyt toimet eivät yksin ole riittäviä esimerkiksi tavoitteeksi asetetun sähkö- ja kaasuautojen määrän saavuttamiseksi.

Valtioneuvosto on puoliväliriihessään linjannut varaavansa liikenteen ilmastostrategiatoimiin 25 miljoonaa euroa vuosina 2018—2021. Päätetyllä lisärahoituksella edistetään vähäpäästöistä liikennettä kuten sähkö- ja kaasuautoilua, uusiutuvan energian tuotantoa, puurakentamista ja strategian tavoitteita edistäviä kokeiluja.

Julkisten hankintojen tuki tulisi kohdentaa ensisijaisesti vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien kaupunkibussien ja jakeluautojen hankintaan ja polttoaineiden jakeluinfran kehittämiseen, sillä näiden ajoneuvojen vuosisuoritteet ovat suuria ja autojen elinkaari on suhteellisen lyhyt. Hankintatuella voitaisiin kompensoida vielä toistaiseksi korkeampaa hankintahintaa ja rajatumpaa jakeluinfraa.

Tutustu alla olevasta linkistä marraskuussa 2016 julkaistuun autoalan energia- ja ilmastostrategiaan:

Autoalan energia- ja ilmastostrategia (pdf) (485.1 KB)