rss Blogeja ja kolumneja

29.1.2015

Ajokortti tasa-arvoistaa yhteiskuntaa

Hanna Kalenojan kolumni Tie ja liikenne -lehdessä

Ajokortin hankkimatta jättäminen on julkisuudessa tulkittu lähes yksinomaan myönteiseksi ilmiöksi, joka kuvaa liikkumiseen liittyvien asenteiden muuttumista sekä hyvien joukkoliikennepalvelujen ja jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden vaikutuksia liikkumistarpeisiin. Ruotsin kaupunkiseutujen nuorten pienestä ajokorttitiheydestä puhutaan meillä Suomessakin tavoitteellisena ”Tukholma-ilmiönä”. Ajokorttitiheyden alenemisen syyt ja seuraukset eivät kuitenkaan ole yksinomaan myönteisiä, vaan taustalla on myös monia kielteisiä piirteitä, jotka kertovat yhteiskunnan segregoitumisesta ja tuloerojen kasvusta.

Lue koko kolumni Tie ja liikenne lehden numeron 1/2015 sivulta 30

Palaa otsikoihin