rss Autotuojat ja -teollisuus ry:n tiedotteita

18.1.2018 10.35

Ennätysmäärä vanhoja autoja palautui viime vuonna kierrätykseen

Viime vuonna kierrätykseen palautui ennätysmäärä vanhoja elinkaarensa päässä olevia autoja. Vuoden 2017 aikana romutustodistuksia kirjoitettiin yhteensä 72 710. Romutuksia tehtiin kaikkiaan 22 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Kierrätysjärjestelmä toimii Suomessa tehokkaasti

Syyt kasvaneisiin romutusmääriin löytyvät romumetallin maailmanmarkkinahintojen kasvusta sekä siitä, että suomalaiset tuntevat yhä paremmin autojen kierrätysjärjestelmän. Kierrätykseen päätyvien romuautojen materiaalivirrat hyödynnetään tehokkaasti. Romuauto sisältää pääosin erilaisia metalleja, kuten terästä, rautaa, alumiinia ja kuparia. Auton metalliosat voidaan hyödyntää lähes kokonaan uusioraaka-aineena. Kierrätysverkostoon kuuluu 275 vastaanottopistettä, muun muassa autopurkamoja ja romuoperaattorien vastaanottopisteitä. Auton kierrättäminen on Suomessa kuluttajalle ilmaista. 

Auto päätyy kierrätykseen keskimäärin vasta 21 vuoden iässä

Autojen keskimääräinen romutusikä kasvoi viime vuonna 20,7 vuoteen. Romutusikä on kasvanut selvästi vuoteen 2016 verrattuna, jolloin se oli 20,2 vuotta. Romutusikä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 alkaen lukuun ottamatta vuotta 2015, jolloin toteutettu romutuspalkkiokokeilu alensi selvästi keskimääräistä romutusikää. Euroopassa keskimääräinen romutusikä on noin 15 vuotta.

Vuoden alussa käynnistyneen romutuspalkkiokampanjan ennakoidaan pitävän kuluvanakin vuonna romutusmäärän kasvussa. Vaikka kuluvan vuoden romutusmäärät olivatkin ennätyksellisen suuria, kasvun varaa on. Suomessa on rekisterissä yli 400 000 sellaista henkilöautoa, jotka eivät yli kahteen vuoteen ole olleet liikennekäytössä.

Autokannan keski-ikä kasvoi viime vuonna jo 12 vuoteen

Autokannan ikääntyminen näkyy romutusiän kasvun lisäksi myös autokannan keski-iän kasvuna. Keskimääräinen liikennekäytössä olevan henkilöautokannan keski-ikä kasvoi viime vuonna 12,0 vuoteen, kun se vuonna 2016 oli 11,8 vuotta. Viime vuoden aikana keski-ikä kasvoi noin 2,4 kuukaudella. Keski-iässä on suuria alueellisia eroja. Nuorimmilla autoilla ajetaan Uudellamaalla, jossa henkilöautojen keski-ikä on 9,9 vuotta. Autokannan keski-ikä on myös kasvanut hitaimmin Uudellamaalla. Vanhimmat autot puolestaan löytyvät Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta, joissa keski-ikä on jo kasvanut yli 13,5 vuoteen. Keski-ikä on kasvanut suhteellisesti eniten Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Kainuussa.

Lisätietoja

Romutustilastot

Kooste autokannan keski-iän ja romutusiän kehityksestä

Romutuspalkkiokampanjan kotisivut

toimitusjohtaja Arto Silvennoinen, Suomen Autokierrätys Oy, p. 0400 674 199, arto.silvennoinen@autokierratys.fi

toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ja -teollisuus ry, p. 040 729 4513, tero.kallio@autotuojat.fi

Suomen Autokierrätys on tuottajayhteisö, joka hoitaa EU-lainsäädännön vaatiman henkilö-, paketti ja matkailuautojen kierrätyksen organisoinnin ja siitä tiedottamisen jäsenyritystensä puolesta. Suomen Autokierrätyksen jäsenyrityksinä ovat henkilö-, paketti ja matkailuautojen maahantuojat.

Autotuojat ja -teollisuus ry (AT) on autojen maahantuontiyritysten ja autoteollisuuden yhdistys. Sen jäsenten edustamat merkit kattavat lähes kaikki Suomessa saatavilla olevat automallit.

Autoalan Tiedotuskeskus (AuT) on autoalan suurimpien toimialajärjestöjen palvelu- ja informaatiokeskus, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa tieliikenteestä sekä autokaupan, autoteollisuuden, korjaamojen ja katsastuksen toimialoilta.


Palaa otsikoihin