Tietoa ja palveluja automaahantuojille, autonvalmistajille, medialle ja lainsäätäjille


Autotuojat ja -teollisuus ry (AT) on autojen maahantuontiyritysten ja autoteollisuuden yhdistys, jolla on 28 jäsentä. Yhdistyksen jäsenten markkinaosuus Suomen uusien autojen markkinoista on yli 99 %. Sen jäsenyritykset tuovat maahan tai valmistavat henkilö-, paketti-, linja- ja kuorma-autoja. AT pyrkii toiminnallaan turvaamaan jäsentensä toimintaedellytykset. Yhdistyksen nimi vaihtui kesäkuussa 2017 Autotuojat ry:stä Autotuojat ja -teollisuus ry:ksi.

Autotuojat ja -teollisuus on asiantuntijaorganisaatio, joka seuraa autoalaa koskevaa lainsäädäntöä ja on mukana sen valmistelussa. Yhdistys osallistuu myös alaa koskevan tutkimustoiminnan kehittämiseen. Tieliikenteen verotus, ajoneuvoja koskeva tekninen lainsäädäntö, liikenneturvallisuuden parantaminen ja tieliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen ovat AT:n edunvalvonnan tärkeimpiä aihealueita.

AT on OICA:n (International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers) jäsen ja osallistuu ACEA:n, Euroopan autonvalmistajien yhteistyöorganisaation työskentelyyn.Me teemme suojatien!Tulosta sivu

Autojen päästöt ja niiden mittaus

Päästöjä on erilaisia. Meillä Euroopassa on maailman tiukimmat hiilidioksidipäästö-vaatimukset (CO2). USA:ssa on taas maailman tiukimmat ns. säänneltyjen päästöjen vaatimukset. Viimemainitut pitävät sisällään mm. typenoksidi- (NOx) ja pienhiukkaspäästöt (PM).
Lue lisääMerkkihuolto logo


Autotuojat ja-teollisuus ry • Ateneuminkuja 2 C, 10. krs • 00100 Helsinki
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä