Suomalaiset tarvitsevat uudempia, turvallisempia ja vähäpäästöisempiä autoja

Autotuojat ja -teollisuus ry (AT) on asiantuntijajärjestö, joka edustaa jäseniään ja toimialaa suhteessa lainsäätäjiin, julkishallintoon, viranomaisiin sekä muihin järjestöihin ja sidosryhmiin. AT palvelee myös mediaa tarjoamalla sen käyttöön alaa koskevia tilastoja, koulutusta ja taustatietoa alan markkinasta ja lainsäädännöstä. AT toimii luonnollisesti alan yhteisenä äänenä julkisuudessa. 

Tavoitteenamme on edistää autotuonnin ja -valmistuksen, autokaupan, autojen vuokraus- leasingtoiminnan, autovaraosakaupan, merkkihuolto- ja korjaamopalvelujen ja autokierrätyksen yleisiä toimintaedellytyksiä. Lisäksi tavoitteena on edistää liikenneturvallisuutta ja vähentää autoliikenteen ympäristövaikutuksia sekä seurata aktiivisesti ajoneuvo- ja polttoainetekniikan, liikennepalvelujen ja autoalan lainsäädännön ja yleisen toimintaympäristön kehitystä. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa yksi tärkeimmistä keinoista on siirtyminen auton hankinnan verottamisesta sen käytön verotukseen, jotta Suomen autokannan keski-ikä saataisiin nuoremmaksi ja lähemmäs eurooppalaista keskitasoa.

Autotuojien ja teollisuuden tärkenä tavoitteena on lisäksi lisätä yleistä tietoisuutta tieliikenteen yhteiskunnallisista hyötyvaikutuksista, edistää autoalan viestintää eri sidosryhmille ja edistää autoalan kuluttajaviestintää ja kuluttajansuoja. AT edistää myös alan osaamispääoman ja koulutuksen kehittämistä.


Euro merkki

Keskihintaisessa uudessa autossa on veroa yli kolmasosa sen hinnasta. Suomessa onkin EU-maiden toiseksi korkein autovero.

Turvallisuus merkki
Moderni auto on jopa 50 % turvallisempi ja kuluttaa noin kolmanneksen vähemmän kuin 1990-luvun auto.
Kierratys merkki
Suomessa auto päätyy kierrätykseen keskimäärin vasta yli 20-vuotiaana. Iäkäs autokanta heikentää Suomessa liikenneturvallisuutta ja hidastaa liikenteen energiankulutuksen ja päästöjen vähenemistä.