Autoala työllistää noin 45 000 henkilöä

Autokauppa ja korjaamotoiminnot työllistävät noin 26 000 henkilöä. Ajoneuvojen ja niiden osien valmistus työllistää lähes 7 000 sekä ajoneuvojen osien ja renkaiden tukku- ja vähittäiskauppa lähes 10 000 henkilöä. Lisäksi autojen katsastustoiminta työllistää noin 1 800 henkilöä ja ajoneuvojen vuokraus- ja leasingtoiminta noin 1 100 henkilöä.Autoklusterilla työskentelee yhteensä noin 45 000 työllistä. Alan työllistävyydellä on alueellisesti tärkeä merkitys, sillä ala tarjoaa työpaikkoja myös taantuvilla alueilla.

Moottoriajoneuvojen valmistus on tärkeä osa suomalaista konepaja- ja kokoonpanoteollisuutta, jolla on pitkät perinteet. Ajoneuvojen valmistus tukee osaamispääomallaan myös muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialoja, joista monet ovat kasvualoja. Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset tarjoavat lähes 2 500 aloituspaikkaa autoalan koulutukseen vuosittain. Autoalan oma panos koulutuksen kehittämisessä ja tarjonnassa on merkittävä.

Autoala työllistää yhdessä sitä läheisesti sivuavan tieliikenneklusterin kanssa noin 120 000 henkilöä.


Tyolliset
Autoalan työllisyydestä on koottu lisätietoja Autoalan Tiedotuskeskuksen sivuille.

Autoklusterin liikevaihto 17,5 miljardia

Koko autoklusterin yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli vuonna 2015 noin 17,5 miljardia euroa. Autojen vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto oli 9,6 miljardia euroa. Huolto- ja korjaustoiminnan liikevaihto oli yhteensä 2,5 miljardia euroa. Liikevaihdolla mitattuna autojen vähittäiskauppa on suurin vähittäiskaupan toimiala heti päivittäistavarakaupan jälkeen.

Autojen vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto on pienentynyt ensirekisteröityjen ajoneuvojen määrän vähentyessä vuonna 2009. Vuosina 2006–2008 ensirekisteröitiin 125 000–146 000 uutta henkilöautoa. 2010-luvulla ensirekisteröintien määrä on jäänyt keskimäärin 110 000 auton suuruusluokkaan. Huolto- ja korjaustoiminnan liikevaihto on viime vuosina hieman kasvanut, samoin kuin ajoneuvojen osien tukku- ja vähittäiskaupan.

Euroopassa autoala on tärkeä talouden veturi

Autoalalla on tärkeä merkitys Euroopan ja siten myös Suomen talouskehitykselle. Autojen vaihtotase on Euroopassa ylijäämäinen, toisin sanoen Euroopasta viedään enemmän autoja muihin maihin kuin näistä maista tuodaan autoja Eurooppaan. Autojen viennin arvooli vuonna 2016 noin 135 mrd. euroa ja autojen tuonnin arvo noin 46 mrd. euroa. Tärkeimmät autoviennin alueet ovat Aasia ja Oseania, Pohjois-Amerikka sekä Eftan ja Itä-Euroopan maat.

Autoala työllistää koko EU:ssa 7,6 miljoonaa henkilöä, joista 2,5 miljoonaa autojen ja autonosien valmistuksessa. Jos mukaan lasketaan myös tieliikennesektori, työllisten määrä kasvaa 12,6 miljoonaan, joka vastaa 5,7 prosenttia kaikista Euroopan työllisistä. Autoteollisuus on Euroopan suurin T&K-investoija noin 50 miljardin euron vuosittaisella panostuksella.