Ilman laatua heikentävät päästöt

Pakokaasut syntyvät epätäydellisen palamisen tuloksena. Pakokaasukomponenteista typpimonoksidi (NO), typpidioksidi (NO2) ja hiilimonoksidi, hiilivedyt ja hiukkaspäästöt ovat haitallisia, ja voivat pieninäkin pitoisuuksina aiheuttaa pitkäaikaisen altistuksen seurauksena terveyshaittoja. Pakokaasulainsäädäntö määrittelee ajoneuvojen tyyppihyväksyntävaiheessa haitallisten yhdisteiden enimmäismäärän. Euroopassa säänneltyjen päästöjen enimmäisrajat on määritelty ns. Euro-päästöluokituksissa.

Lisätietoja päästöistä on koottu Autoalan Tiedotuskeskuksen sivuille.

Pakokaasupäästöjen mittaaminen

Uusi YK:n valmistelema maailmanlaajuisesti henkilö- ja pakettiautojen tyyppihyväksynnässä sovellettava WLTP-päästömittaus (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) korvaa syyskuusta 2017 alkaen vaiheittain nykyisen NEDC-ajosykliin perustuvan mittauksen. Henkilö- ja pakettiautojen päästöjä on EU:ssa aiemmin säännelty ns. NEDC (New European Driving Cycle) -testissä saatujen arvojen perusteella. Mittaukset tehdään laboratorio-olosuhteissa tarkoin määritellyin ajovastuksin.

WLTP-mittausjärjestelmän tavoitteena on ollut kuvata nykyistä mittaustapaa paremmin arkiajossa syntyviä päästöjä. Uuden mittaustavan mukainen ajosykli (WLTC, Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Cycle) on NEDC-sykliä kuormittavampi, vaihtelevampi ja pidempi ja siinä on pidempään suurella nopeudella ajettavia vaiheita. Kaupunkiajoa kuvaavat syklin osat ovat aiempaa vaihtelevampia ja tyhjäkäynnin osuus mittaussyklistä on pienempi. Mittaus tehdään edelleen laboratoriossa alustadynamometrillä, mutta mittausolosuhteet ovat tarkemmin säänneltyjä. Muun muassa mittauslämpötila on aiempaa tarkemmin säännelty.

Mittaustavan yksi tärkeimpiä muutoksia on auton lisävarusteiden huomioon ottaminen päästöjen mittauksessa, jos ne vaikuttavat auton ilmanvastukseen, painoon tai vierintävastukseen. NEDC-mittaukset tehtiin ajoneuvolla, jossa ei ollut asennettuna lisävarusteita. Jatkossakaan sellaiset varusteet, jotka eivät vaikuta ilmanvastukseen, ajoneuvon massaan tai vierintävastukseen, eivät ole päällä mittauksessa. Esimerkiksi ilmastointia tai lämmitettäviä laseja ei pidetä mittauksen aikana päällä, mutta niiden mahdollinen vaikutus auton painoon ja virrankulutus ilman laitteen käynnissä oloa otetaan mittauksessa huomioon. Sen sijaan esimerkiksi renkaat ja vanteet vaikuttavat merkittävästi mittaustulokseen, koska ne vaikuttavat sekä auton massaan että vierintävastukseen.

WLTP-mittausta sovelletaan kaikkiin eri käyttövoimiin. Ladattavien hybridien mittaus tehdään polttomoottoriautoista poiketen useana eri mittauskertana ajovoima-akun erilaisilla varausasteilla ja tulokset lasketaan eri mittauskertojen tuloksia painottamalla. Täyssähköautojen osalta mittaus koskee energiankulutusta. Kaikilla sähköautoilla toimintasäde tullaan jatkossa ilmoittamaan WLTP-mittauksen mukaisena.

Lisäksi EU ottaa syyskuussa 2017 käyttöön myös liikenteessä tehtävän RDE-mittauksen, jolla täydennetään WLTP-mittausjärjestelmää. RDE-mittaus koskee aluksi ainoastaan typen oksidien mittausta ja tyyppihyväksyntää.

ACEAn tietopaketit päästöjen mittauksista


Facts about car emissions testing

ACEA:n esite WLTP-mittauksista