Autolla tehdään suurin osa matkoista

suomalaisten_matkat

Suomalaiset tekevät keskimäärin kolme matkaa päivässä ja kulkevat päivän aikana yli 40 kilometriä. Liikenteessä kuluu päivittäin keskimäärin 65 minuuttia. Matkojen määrä ei ole vuosien saatossa muuttunut, mutta matkojen pituus on viime vuosikymmeninä kasvanut. Henkilöauton merkitys liikkumisessa on olennaisen tärkeä, sillä ylivoimaisesti suurin osa matkoista tehdään autolla. Auton merkitys on tärkein 5 - 150 kilometrin mittaisilla matkoilla.

Kulkutavat

Tärkeimpiä henkilöautoilun yhteiskunnallisia hyötyjä ovat saavutettavuuden taloudelliset hyödyt, merkitys työssäkäyntialueiden laajenemisessa ja toimivien työmarkkinoiden edellytyksenä sekä merkitys vapaa-ajan liikkumistarpeille. Henkilöauton käyttöön liittyy monia arvoperusteisia valintaperusteita, jotka liittyvät toisaalta myös yksilön vapauteen tehdä omaa liikkumistaan ja ajankäyttöään koskevia päätöksiä itsenäisesti.

Suomalaiset pitävät yleisesti uusia liikkumispalveluja kiinnostavina. Ne yhdistävät eri kulkutapoja, kun samalla kuukausimaksulla on mahdollista käyttää joukkoliikennettä, taksia, vuokra-autoja ja yhteiskäyttöisiä autoja. Uusien liikkumispalvelujen merkitys on vielä pääosin nykyisiä liikkumistapoja täydentävä. Autoalan kyselytutkimuksessa noin joka kymmenes vastaaja arvioi, että ne voisivat korvata oman auton. Myönteisimmin uusiin palveluihin suhtautuivat nuoret vastaajat. Yhteiskäyttöisten autojen kiinnostavuus arvioitiin uusia liikennepalveluja pienemmäksi. Syynä voi olla se, että uudentyyppisiä liikennepalveluja on vielä melko vähän tarjolla ja niistä on vasta vähän kokemuksia.

Leasingautojen kiinnostavuus on suurempi. Noin neljännes vastaajista arvioi, että leasingauto voisi korvata omistusauton. Ruotsissa jo lähes kolmannes uusista autoista hankitaan yksityisleasingillä. Suomessa yksityisleasingin suosio on vielä pieni, mutta sen ennakoidaan lähtevän lähivuosien aikana Ruotsin tapaan kasvuun. Autojen vertaisvuokrausta ei pidetty kovinkaan kiinnostavana vaihtoehtona. Vain noin kymmenes piti oman auton antamista vuokralle kiinnostavana vaihtoehtona. Noin 40 % olisi valmis vuokraamaan auton käyttöönsä vertaisvuokrauspalveluna.

Teknologian kehitys muuttaa myös liikkumistarpeita, sillä ajankäyttöpreferenssit muuttuvat uudenlaisen teknologian tuomien mahdollisuuksien myötä. Erilaiset etätoiminnot muuttavat myös liikkumisrutiineja, kun toimintojen paikkasidonnaisuus vähenee. Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus (augmented reality) muuttavat yleistyessään ja kehittyessään tarvetta fyysiseen matkustukseen. Paikkasidonnaisuuden vähentyessä yhä useampia toimintoja voi tehdä kotona, matkalla tai melkeinpä missä vain.