Autokannan uusiutuminen edistää tehokkaimmin päästöjen vähentämistavoitteita

Suomi on yhdessä muiden EU-maiden kanssa sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi. Myös ilmanlaadulle haitallisia päästöjä on tavoitteena vähentää.

EU velvoittaa, että vuonna vuoteen 2030 mennessä Suomen on vähennettävä päästökaupan ulkopuolisen sektorin kasvihuonekaasupäästöjä 39 %:lla. Liikenteen osalta vuoden 2030 kansalliseksi tavoitteeksi on asetettu 50 prosentin vähenemä vuoden 2005 tasoon nähden.

Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn edistäminen eivät yksin riitä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen, vaan se edellyttää autokannan uusiutumisnopeuden selvää kasvua. Henkilöautojen pakokaasupäästöt ovat vähentyneet viime vuosina huomattavasti. Vuoden 2015 alusta ensirekisteröitävien autojen tulee täyttää Euro 6 -luokan normit, jotka vähentävät edelleen erityisesti typen oksidi -päästöjä. Uusi energiatehokas ja vähäpäästöinen ajoneuvotekniikka sekä vaihtoehtoiset polttoaineet yleistyvät hitaasti.

Suomalaiselle tärkeimpiä kriteereitä auton valinnassa ovat hinnan lisäksi vähäpäästöisyys ja kulutus. Suurin este vähäpäästöisen auton ostamiselle on korkea hinta.

Yli 90 % auton koko elinkaaren hiilidioksidipäästöistä aiheutuu henkilöautojen käytöstä. Auton valmistus, kierrätys ja ylläpito ovat tähän nähden vähäisiä eriä. Paljon polttoainetta kuluttavan auton vaihtaminen energiatehokkaampaan on siis hiilidioksidipäästöjen kannalta edullista vaikka tarkasteluun otetaan mukaan myös uuden auton valmistuksesta aiheutuvat päästöt.

Hiilidioksidipaastot