Yhdistyksen esittely

Autotuojat  ja -teollisuus ry (AT) on asiantuntijaorganisaatio, jonka jäseniä ovat valmistajien valtuuttamat uusien autojen maahantuontiyritykset ja kotimaiset auton valmistajat. AT:n toiminta-aluetta ovat henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen valmistus, maahantuonti sekä myynti- ja huoltopalvelut. Yhdistys pyrkii edistämään jäsentensä toimintaedellytyksiä, välittämään autoalaa koskevaa tietoa sekä edistämään liikenneturvallisuutta ja vähentämään tieliikenteen ympäristövaikutuksia.

AT seuraa autoalaa koskevaa lainsäädäntöä ja on mukana sen valmistelussa. Yhdistys välittää ajantasaista tietoa autoalasta medialle ja lainsäätäjille. Ajoneuvoja koskeva lainsäädäntö, tieliikenteen verotus, liikenneturvallisuus ja tieliikenteen ympäristöasiat ovat tärkeimpiä teemoja. Yhdistyksen pyrkimyksenä on edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa liikenneturvallisuuden lisäämiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

AT toimii yhteistyössä median edustajien kanssa suoraan ja Autoalan Tiedotuskeskuksen kautta. Viestinnän tavoitteita ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä luotettavan ja ajantasaisen tiedon välittäminen.

Jäsenyrityksilleen AT:n tarjoamia jäsenpalveluita ovat vuorovaikutus päätöksentekijöiden, lainsäätäjien, viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa, tiedonvälitys, neuvonta ja opastus sekä ympäristö- ja kierrätysasioiden erityisosaamisen jakaminen Suomen Autokierrätys Oy:n kautta.

AT on OICA:n (International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers) jäsen ja osallistuu ACEA:n (European Automobile Manufacturers' Association), Euroopan autonvalmistajien, yhteistyöorganisaation työskentelyyn.


car_pe_diem