Autoalan toimintaympäristö

Autoalan toimintaympäristössä on meneillään suuria muutoksia, jotka liittyvät teknologiseen kehitykseen, liikkumistottumusten ja -tarpeiden muutoksiin sekä yhä kasvaviin tarpeisiin vähentää liikkumisen energiankulutusta, ympäristövaikutuksia ja kustannuksia. Teknologisen kehityksen ja digitalisaation muutokset muuttavat tulevina vuosikymmeninä myös liikennesektoria ja autoilua sekä siihen liittyviä palveluja.

Liikkumisen ja kuljettamisen tarpeet muuttuvat ajankäyttötottumusten ja elinkeinoelämän rakenteen muutoksissa. Liikenne on lähtökohtaisesti johdettua kysyntää, joka riippuu yhteiskunnan eri toimintojen – kulutuksen, tuotannon ja palvelujen – kehityksestä. Liikkumistottumusten muutokset ovat hitaita, sillä ne vaativat useimmiten käyttäytymismuutoksia.

Liikenteelle asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös autoilun verotuksen painopisteen siirtoa hankinnasta verotuksesta käyttövaiheen verotukseen ja liikennejärjestelmän tehokkuuden parantamista.