Autokierrätys

Ajoneuvojen valmistajat huolehtivat tuottajavastuulain mukaisesti vanhojen autojen kierrättämisestä. Suomessa autojen kierrätys on järjestetty Autotuojat ja -teollisuus ry:n omistaman Suomen Autokierrätys Oy:n organisoimana. Suomen Autokierrätys on tuottajayhteisö, joka hoitaa EU-lainsäädännön mukaisesti henkilö-, paketti- ja matkailuautojen kierrätyksen organisoinnin ja siitä tiedottamisen jäsenyritystensä puolesta. Suomen Autokierrätyksen jäsenyrityksinä ovat autojen maahantuojat. Suomessa kierrätetään vuosittain keskimäärin 60 000 henkilö- ja pakettiautoa.
 
Autojen kierrätysverkostoon kuuluu Suomessa 275 vastaanottopistettä. Suomen Autokierrätyksen kierrätysoperaattoreina toimivat Eurajoen Romu, Kajaanin Romu, Kuusakoski ja Stena Recycling. Operaattorit ylläpitävät Suomen Autokierrätyksen valtakunnallista vastaanottopisteiden verkostoa. Auton kierrättäminen on Suomessa maksutonta. Yhä suurempi osa suomalaisista toimii vastuullisesti ja tuo käytöstä poistetun autonsa tuottajavastuun piiriin kuuluvaan kierrätysjärjestelmään.

Suomessa romuautojen materiaalivirrat hyödynnetään tehokkaasti. Romuauton keskimääräinen materiaalisisältö on 75-prosenttisesti metallia, kuten terästä, valurautaa, alumiinia ja kuparia. Modernien kierrätysmenetelmien avulla metalliosista saadaan hyödynnettyä lähes 100 prosenttia uusiksi raaka-aineiksi. Murskaamossa autosta erotellaan magneettiset teräsosat, ei-magneettiset metalliosat sekä kevytjae. Autosta saatu kierrätysmateriaali työllistää suomalaisia myös kierrätysalan ulkopuolella. Esimerkiksi terästeollisuudessa parhaimmillaan jopa 90 prosenttia raaka-aineesta on kierrätysterästä.

Tehokas materiaalikierrätys pienentää huomattavasti valmistusvaiheen elinkaarivaikutusta vähentämällä uusioraaka-aineiden tarvetta. Keskivertoauton elinkaarivaikutuksesta suurin osa, lähes 80 prosenttia syntyy käytön aikana. Käyttövaiheen merkitys korostuu Suomessa, jossa autolla ajetaan elinkaaren aikana keskimäärin 300 000 kilometriä. Auton valmistuksen osuus auton koko elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä ja energiankulutuksesta on polttomoottoriautoilla 10-15 prosenttia.

Autoteollisuus on ollut jo pitkään kierrätyksen ja uusiokäytön edelläkävijänä. Viime vuosina pinnalle noussutta kiertotaloutta on toteutettu jo vuosikymmeniä. Suurimpana ongelmana purkuosien hyödyntämisessä on Suomen iäkäs autokanta. Keskimäärin Suomessa romutukseen päätyvä auto on yli 20 vuotta vanha.


Lisätietoja henkilöautojen koko elinkaaren aikaisista vaikutuksista

Romuautojen kierrätys Suomessa

Autosta saatavat kierrätettävät materiaalit