Euro-päästöluokat

Bensiini

Luokitus Voimaantulo CO HC NMHC NOx HC ja NOx PM PN
Euro 1 Heinäkuu 1992 3,16 - - - 1,13 - -
Euro 2 Tammikuu 1996 2,20 - - - 0,5 - -
Euro 3 Tammikuu 2000 2,20 0,2 - 0,15 - - -
Euro 4 Tammikuu 2005 1 0,1 - 0,08 - - -
Euro 5 Syyskuu 2009 1 0,1 0,068 0,06 - 0,005 -
Euro 6 Syyskuu 2014 1 0,1 0,068 0,06 - 0,005 6×1011

Diesel

Luokitus Voimaantulo CO

NOx HC ja NOx PM PN
Euro 1 Heinäkuu 1992 3,16

- 1,13 0,18 -
Euro 2 Tammikuu 1996 1

- 0,7 0,08 -
Euro 3 Tammikuu 2000 0,66

0,5 0,56 0,05 -
Euro 4 Tammikuu 2005 0,5

0,25 0,3 0,025 -
Euro 5a Syyskuu 2009 0,5

0,18 0,23 0,005 -
Euro 5b Syyskuu 2011 0,5

0,18 0,23 0,005 6×1011
Euro 6 Syyskuu 2014 0,5

0,08 0,17 0,005 6×1011

Taulukot koskevat henkilöautoja, yksikköinä grammaa per kilometri.

CO = hiilimonoksidi, häkä
HC = hiilivedyt (esimerkiksi palamaton polttoaine)
NOx = typen oksidit
PM = hiukkaspäästöt (massan mukaan)
PN = hiukkaspäästöt (määrän mukaan, kappaletta per kilometri)

Euro-päästöluokkien kehitys

Euro 1 käytössä 7.1992 alkaen (uusien autojen tyyppihyväksyntää koskien)

-          Asetti päästörajat (hiilimonoksidi, HC ja NOx sekä hiukkaspäästöt)

Euro 2 käytössä 1.1996 alkaen

-          Tiukensi hiilimonoksidia, hiilivetyjen ja typenoksidien yhteismäärää sekä hiukkaspäästöjä

Euro 3 käytössä 1.2000 alkaen

-          Kiristi aiempia päästörajoja ja asetti erillisen rajan typen oksidipäästöille

Euro 4 käytössä 1.2005 alkaen

-          Pienensi sallittujen hiukkaspäästöjen sekä typen oksidipäästöjen määrän puoleen

Euro 5 käytössä 9.2009 alkaen

-          Pienensi sallittujen hiukkaspäästöjen määrän viidesosaan

-          Dieselautoihin hiukkassuodattimet poistamaan päästöjä

Euro 6 käytössä 9.2014 alkaen

-          Pienensi typen oksidien päästörajan alle puoleen aiemmasta

-          SCR-järjestelmä poistaa noin 90 prosenttia typen oksidipäästöistä


Euro_luokat