Yhteistyötahojamme

Autoalan Tiedotuskeskus Oy

Autotuojat ja -teollisuus ry:n tilastoista ja tutkimuksista vastaa Autoalan Tiedotuskeskus. Autoalan Tiedotuskeskus välittää informaatiota alan kehityksestä, järjestää tapaamisia ja tapahtumia sekä osallistuu keskusteluun autoalaa koskevissa kysymyksissä. Autoalan Tiedotuskeskuksen omistavat Autotuojat ja -teollisuus ry ja Autoalan Keskusliitto ry.

Suomen Autokierrätys Oy

Autotuojat ja -teollisuus ry:n omistama Suomen Autokierrätys Oy on tuottajayhteisö, joka koordinoi romuautojen vastaanoton, käsittelyn ja kierrätyksen EU:n romuajoneuvodirektiivissä määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.

Autoalan Keskusliitto ry

Autoalan Keskusliitto ry on auto- ja konekaupan sekä korjaamo-, maalaamo-, ruosteenesto- ja katsastusyritysten taloudellisia ja työmarkkinaetuja ajava ja palveluja tuottava yhdistys, jonka tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaympäristöä.

ACEA

ACEA eli European Automobile Manufacturers' Association on Euroopan autonvalmistajien yhteistyöorganisaatio. Se vastaa jäsentensä edunvalvonnasta ja jakaa asiantuntemusta lainsäädännöllisissä, kaupallisissa, teknisissä, kuluttaja- ja ympäristöasioissa.

OICA

OICA eli International Organization of Motor Vehicle Manufacturers on kansainvälinen autonvalmistajien yhteistyöorganisaatio. Se vastaa jäsentensä edunvalvonnasta, edustaa autoteollisuutta kansainvälisellä tasolla, jakaa hyödyllistä tietoa ja osallistuu tutkimustoimintaan.

Kaupan liitto

Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa. Kaupan liiton tavoitteena on kehttää kaupan yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä sekä huolehtia kaupan alan elinkeino- ja työnantajaeduista.

EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sen tavoitteena on luoda suomalaiselle yritys- ja elinkeinotoiminnalle entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö.

Autoliitto

Autoliitto on vuonna 1919 perustettu yksityisautoilijoiden palvelu-, etu- ja harrastusjärjestö. Sen tavoitteena on tarjota jäsenistölle edullisesti ja vaivattomasti kaikki jäsenten tarvitsemat autoiluun liittyvät edut ja palvelut.

SKAL ry

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen yrittäjien ja kuljetusyritysten sekä logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö.

Trafi

Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toimiva Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi vastaa muun muassa ajoneuvoverotuksesta, ajoneuvolainsäädännön toimeenpanosta sekä autokantaa ja liikennettä koskevasta tilastoinnista.

LVM

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) vastuulla on kaksi laajaa sektoria: liikennepolitiikka ja viestintäpolitiikka. Ministeriö vastaa liikennejärjestelmistä, liikenneverkoista, tavara- ja henkilöliikenteestä, liikenneturvallisuudesta ja liikenteen ilmasto- ja ympäristöasioista. Ministeriön toimialaan kuuluvat myös viestintäverkot, tietosuoja- ja tietoturvakysymykset, tietoyhteiskuntapolitiikka, joukkoviestintä ja postitoiminta.

YM

Ympäristöministeriö (YM) vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua. Ministeriö vastaa hallinnonalansa strategisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja voimavaroista, säädösvalmistelusta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

VM

Valtiovarainministeriö (VM) valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kunnallistalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten toimintaan.